Tento formulář bude odeslán na adresu websheltie@gmail.com Vypisujte prosím předky i s tituly. Správnost údajů se kontroluje dle zaslaných dokumentů.

Jméno sheltie * Zapsán(a):
  Narozen(a): *
  Barva:  *
  Výška:  *
  Výstavy: 
  Vyšetření:
  Zkoušky:
Majitel: * Telefon:
Adresa: * E-mail:
  URL:
Jméno otce:
*
Barva:

Výška:
*

*


*

*
*
*
Jméno matky:
*
Barva:

Výška:


*

*


*


*

*

** Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit.

fotografii, obě strany rodokmenu (případně i jeho přílohy) a bonitační list zašlete e-mailem
nebo poštou na adresu: Kateřina Pánková, Petrovice nad Orlicí 60, 517 21 Týniště nad Orlicí


Každý, kdo prezentuje na stránkách Českého klubu chovatelů sheltií, uděluje tímto výslovný souhlas dle §5 odst. 5 zákona č. 101/2002 Sb. k tomu, že tyto údaje budou v rámci stránek Klubu chovatelů sheltií zveřejněny (tj. zpřístupněny předem neomezenému okruhu lidí). Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být uživatelem kdykoli odvolán, a to písemnou formou. Po obdržení tohoto odvolání souhlasu budou veškeré informace o dané osobě ze serveru www.sheltie.cz odstraněny. Každý, kdo o sobě na serveru www.sheltie.cz zadává jakékoli údaje je povinen uvádět je přesně a úplně. Dále si je vědom možnosti, že k údajům jím zadaným mají přístup jiné osoby včetně osob z jiných států a je s tím srozuměn.